Η δομή της σύμπραξης του έργου αποτελείται από 6 οργανισμούς από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης που πραγματοποιούν καινοτόμες μελέτες για άτομα με νοητική υστέρηση και για άλλες μειονεκτούσες ομάδες υπό τη συντονισμένη διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προσανατολισμού.

Project Partners

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/