Το έργο DESEM στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου / μεθοδολογίας σεξουαλικής εκπαίδευσης για άτομα με νοητική υστέρηση. Κάθε δραστηριότητα που αποτελεί το περιεχόμενο του έργου θα παρέχει συντονισμένη εργασία εκπαιδευτών / ειδικών καθοδήγησης και των οικογενειών με άτομα με νοητική στέρηση, οι οποίοι είναι οι κύριοι παράγοντες της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Αποτελέσματα

Πατήστε εδώ

Πλατφόρμα E-Learning

Πατήστε εδώ

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μειονεκτουσών ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην κοινωνική, επιχειρηματική και εκπαιδευτική ζωή. Ωστόσο, η σεξουαλική εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παραβλέπονται όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η έννοια της σεξουαλικότητας για τα άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία υγιούς ανάπτυξης, συχνά επηραεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι διάφορες προκαταλήψεις και οι κοινωνικοπολιτιστικές αξίες, έτσι η εκπαίδευση γίνεται με ανεπίσημο τρόπο, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα όταν μιλάμε για άτομα με νοητική στέρηση.
Επομένως, υπάρχει ανάγκη για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές μάθησης / διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις μαθησιακές τους ικανότητες έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να ανταποκρίνονται θετικά στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης και να προστατεύονται από πιθανή σεξουαλική βία και κινδύνους για την υγεία καθώς και να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα.

Σύφωνα με την έρευνα που έγινε στις συμμετέχουσες στο έργο χώρες σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα άτομα με νοητική στέρηση, βρέθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Λιθουανία εργάζονται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες εταίρους (TR, ES, HU, GR, IT). Επιπλέον, κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο σεξουαλικής εκπαίδευσης για τα άτομα με νοητική στέρηση. Η έλλειψη γνώσης των εκπαιδευτών σχετικά με τη σεξουαλική παιδεία (σχετικά με το πώς, πότε, ποια μεθοδολογία) καθιστά δύσκολη τη σεξουαλική εκπαίδευση. Στην επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο NWSA-Education Sciences τονίζεται ο ρόλος των γονέων στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση “Οι περισσότεροι γονείς των ατόμων με νοητική υστέρηση διαταράσσονται από το ενδιαφέρον των παιδιών τους για τη σεξουαλικότητα επειδή πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα παραμείνουν παιδιά χωρίς σεξουαλικά ένστικτα.” Η παραπάνω πεποίθηση έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με την έκθεση του παγκόσμιου πληθυσμού του UNFPA για το 2014, 1 στους 3 γάμους να τελείται με κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών για κάθε 91.000 γεννήσεις κορίτσιών ανά χρόνο. “Το 68% περίπου των κοριτσιών με αναπτυξιακές και διανοητικές αναπηρίες βρίσκονται σε κίνδυνο να υποστούν σεξουαλική βία πριν από την ηλικία των 18 ετών. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά με αναπηρίες είναι 3,4 φορές πιο πιθανό να έχουν σεξουαλική κακοποίηση απ’ όσα δεν αντιμετωπίζουν νοητικά προβλήματα”.

Τα αποτελέσματα και η ομάδα-στόχος του έργου DESEM σχετίζονται άμεσα με το μήνυμα¨

“Κάθε μαθητής είναι εξίσου σημαντικός στο ίδιο επίπεδο”

όπως αναφέρεται στην έκθεση για την ισότητα στην κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση για το 2030.

Αναφέρεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και της σεξουαλικής υγείας στο Πλαίσιο Δράσης για την προώθηση της σεξουαλικής υγείας του Οργανισμού Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του ΟΗΕ (WHO / RHR / HRP / 10.22), υπογραμμίζεται ότι οι κύριοι παράγοντες της σεξουαλικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα προς τις μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία και όσων διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κατάρτιση αυτή (δάσκαλοι, οικογένειες, κοινωνικοί λειτουργοί) πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσα από τη συνεργασία.
Κάθε δραστηριότητα του έργου DESEM θα διασφαλίσει τελικά την καθιέρωση ενός μοντέλου σεξουαλικής εκπαίδευσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση για την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών εταίρων με τους συμμετέχοντες να κινούνται συντονισμένα ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται. Στο γενικό πλαίσιο του έργου DESEM θα υποστηριχθεί η υλοποίηση των στόχων διεθνών οργανισμών όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Erasmus +, Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μάθηση των ενηλίκων, Εκπαίδευση 2030.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/