Hungary70x35

2007 metais Budapešte buvo įkurtas Viešųjų paslaugų fondas (vengr. Lélekben Otthon Alapítvány). Šio fondo tikslas – skatinti psichinės sveikatos gerinimą Vengrijos visuomenėje, gerinti psichologijos ir psichiatrijos socialinę paramą bei suteikti konkrečią ir pasiekiamą pagalbą tiems, kuriems jos iš tikrųjų reikia. Iš visų socialiai pažeidžiamų grupių, ypatingą dėmesį mes skiriame pacientams su psichikos sutrikimais ir priklausomybe nuo alkoholio. Norime pabrėžti, kad mūsų darbas yra pagrįstas tik profesinėmis žiniomis. Mūsų tikslai – tarptautinių psichologijos ir psichiatrijos tyrimų rezultatų įdiegimas ir pritaikymas Vengrijoje tiek specialistų, tiek pacientų tarpe. Mes bendradarbiaujame su Vengrijos psichiatrijos asociacija, Vengrijos psichoterapijos sąjunga, taip pat su Amerikos psichiatrijos asociacija

Mūsų fondo „varomoji jėga“ yra mūsų svetainė: www.lelekbenotthon.hu

blank

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/