Logo Hungary
Hungary70x35

“LOKA” Vakfı Kamu yararına yönelik olarak zihinsel sağlık gelişimi alanında yapılan çalışmaları, psikoloji ve psikiyatrinin gelişimini desteklemek amacıyla 2007 yılında Budapeşte’de kurulmuştur. Vakfın hedef kitlesi; dezavanjalı konumda olan zihinsel bozukuluğu olan bireyler, bağımlığı olan kişiler, evsizler ve özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı gruplardır.

Hedeflerimiz, hem profesyoneller hem de hastalar arasında psikoloji ve psikiyatride uluslararası araştırma başarılarının yerel olarak tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını içermektedir. Macar Psikiyatri Derneği, Macar Psikoterapi Birliği ve Amerikan Psikiyatri Derneği işbirliği içerisnde çalışmalarını yürütmekte olan vakıf bilimsel çalışmalar, iyi uygulamalar kişilik testleriyle ilgli geniş bir veri tabanına sahiptir.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/