Με την ανάπτυξη του μοντέλου σεξουαλικής εκπαίδευσης για άτομα με νοητική υστέρηση, το έργο DESEM στοχεύει να αναπτύξει ένα μοντέλο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με μεθοδολογία μάθησης / διδασκαλίας για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική υστέρηση ώστε να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες. Επίσης, στόχο αποτελεί η καθοδήγηση και η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων μέσω της πρόσβασης σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους για όσους είναι βασικοί παράγοντες της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εξασφαλίζοντας το συντονισμένο έργο των βασικών παραγόντων ώστε να δημιουργήσουν ένα επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον μακριά από τις διακρίσεις και την παραμέληση των ατόμων με νοητική υστέρηση .

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/