Zihinsel engelliler için mahremiyet eğitimi ve ihmal istismardan korunma modeli; zihinsel engelli bireylerde sosyal içermeyi destekleyecek, mahremiyet eğitiminin ana aktörlerinin açık eğitim kaynaklarına erişimini sağlayarak rehberlik ve BIT becerileri geliştirerek eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak, zihinsel engelli bireylerin ihmal ve istismara karşı korunma yöntemlerini resmi eğitim ortamında almalarını sağlayacaktır.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/