Zihinsel engelliler için mahremiyet eğitimi ve ihmal istismardan korunma modeli; zihinsel engelli bireylerde sosyal içermeyi destekleyecek, mahremiyet eğitiminin ana aktörlerinin açık eğitim kaynaklarına erişimini sağlayarak rehberlik ve BIT becerileri geliştirerek eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak, zihinsel engelli bireylerin ihmal ve istismara karşı korunma yöntemlerini resmi eğitim ortamında almalarını sağlayacaktır.

blank

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/