Sonuçlar ve çıktılar

Zihinsel engelliler için mahremiyet eğitimi ve ihmal istismardan korunma modeli; zihinsel engelli bireylerde sosyal içermeyi destekleyecek, mahremiyet eğitiminin ana aktörlerinin açık eğitim kaynaklarına erişimini sağlayarak rehberlik ve BIT becerileri geliştirerek eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak, zihinsel engelli bireylerin ihmal ve istismara karşı korunma yöntemlerini resmi eğitim ortamında almalarını sağlayacaktır.

Kıyaslama raporu

TIKLAYIN

Öğrenme/Öğretme Araç Kiti

TIKLAYIN

Görsel Eğitim Aracı

TIKLAYIN

Mahremiyet Eğitimi ve İhmal- İstismardan Korunma Programları

TIKLAYIN