Protinę negalią turinčių žmonių lytinio švietimo modelio kūrimo / DESEM projekto tikslas – sukurti lytinio švietimo modelį su mokymosi/mokymo metodika, siekiant paremti protinę negalią turinčių asmenų socialinę integraciją, tobulinti jų profesinius, orientavimosi, asmeninius ir IKT įgūdžius, suteikiant galimybę pagrindiniams šio švietimo proceso dalyviams (pedagogams ir neįgaliųjų šeimoms) naudotis atvirais švietimo ištekliais, bei užtikrinant jų koordinuotą darbą; sukurti oficialią švietimo aplinką, kurioje nebūtų protinę negalią turinčių asmenų diskriminacijos ir nepriežiūros; užtikrinti protinę negalią turintiems asmenims prieinamą lytinį švietimą.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/