Probleme de guvernanță și dezvoltare a capacității organizaționale pentru întreprinderile sociale

   Strumento di valutazione della capacità delle imprese sociali 

   Valdymo ir socialinio verslo įmonių organizacinių gebėjimų didinimas

   Cuestiones de liderazgo y capacidad de desarrollo organizacional de la empresa social

  Kwestie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym i rozwoju jego możliwości organizacyjnych

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/