Projekto DESEM tikslas yra sukurti protinę negalią turinčių žmonių lytinio švietimo modelį/metodiką. Kiekviena projekto turinį sudaranti veikla užtikrins koordinuotą pedagogų/metodistų ir šeimų su negalia, kurios yra pagrindiniai lytinio švietimo dalyviai, darbą.

REZULTATAİ

PASPAUSKITE ČİA

Negalią turintys asmenys užima pirmą vietą tarp visų socialiai pažeidžiamų grupių ir susiduria su daugybe sunkumų socialiniame, verslo bei švietimo gyvenime. Tačiau iš visų neįgaliųjų asmenų patiriamų problemų, lytinis švietimas yra viena iš svarbiausių, ir tuo pačiu labiausiai ignoruojamų problemų. Seksualumo samprata, kurią sveikai besivystantys žmonės neoficialiai įgyja ne švietimo erdvėje dėl tam tikrų išorinių veiksnių, tokių kaip įvairūs išankstiniai nusistatymai ir socialinės bei kultūrinės vertybės, tampa daug sudėtingesne tema, kai kalbama apie neįgalius asmenis. Tačiau lytinis švietimas yra būtinas ir jis turi apimti konkrečius mokymosi kompetencijas atitinkančius mokymosi/mokymo metodus ir technikas, kad neįgalieji asmenys galėtų pozityviai elgtis socialinės integracijos procese, apsisaugoti nuo galimo seksualinio smurto ir pavojaus sveikatai, bei suvokti savo lyties tapatybę. Todėl žmonės, kurie atliks pagrindinį vaidmenį švietime, turėtų prisiimti vienas kitą papildantį vaidmenį, užuot perkeldami atsakomybę už lytinį švietimą tėvams ir mokykloms, bei kurdami alternatyvas vieni kitiems.

Palyginus su šalių-partnerių neįgaliųjų asmenų lytinio švietimo studijomis, Didžioji Britanija ir Lietuva dirba aukštesniame lygyje, nei kitos projekto partnerės (Turkija, Ispanija, Vengrija, Graikija, Italija). Tačiau išnagrinėjus šalių-partnerių švietimo sistemas paaiškėjo, kad jos taiko įvairius švietimo metodus ir neturi lytinio švietimo modelio, konkretaus požiūrio/metodikos ar modulinių mokymo programų neįgaliesiems.
Klausytojų žinių apie lytinį švietimą stoka bei (kaip, kada, kokia metodika, požiūrį) suteikti tiems, kas dirba su neįgaliais asmenimis švietimo sistemoje, ir neįgalių asmenų tėvams, apsunkina protinę negalią turinčių žmonių lytinį švietimą. „NWSA-Education Sciences“ paskelbtame moksliniame tyrime pabrėžiamas tėvų vaidmuo lytiniame švietime: „Tas faktas, kad dauguma tėvų, auginančių protinę negalią turinčius vaikus, yra susirūpinę dėl jų vaikų susidomėjimo seksualumu, tėvai dažnai galvoja, kad jų vaikai liks vaikais, kadangi mano, jog jų vaikams nereikalingas lytinis švietimas, nes jie neturės lytinio poreikio, ir todėl tėvai jaučiasi bejėgiai susidūrę su tokia situacija. Tokio pasiryžimo stoka pabrėžiama ir JT Pasaulio populiacijos fondo paskelbtoje 2014 metų Pasaulio populiacijos ataskaitoje, kurioje teigiama, kad kiekvienais metais 91 tūkstantis gimdančių mergaičių ir 1 iš 3 santuokų sudaro jaunesnės nei 18 metų mergaitės ir šis santykis yra „maždaug 68% mergaičių, turinčių raidos ir intelekto sutrikimų rizikuoja patirti seksualinį smurtą iki 18 metų“. Kitaip tariant, vaikai su negalia 3.4 karto dažniau patyria seksualinį smurtą nei jų sveiki bendraamžiai.

Intelektualiniai rezultatai ir tikslinė DESEM projekto grupė yra tiesiogiai susiję su idėja

„Kiekvienas mokinys yra vienodai svarbus tame pačiame lygyje“

kaip teigiama 2030 m. Lygybės ataskaitoje apie socialinę integraciją ir švietimą.

Jungtinių Tautų Pasaulio sveikatos organizacijos Seksualinės sveikatos skatinimo veiksmų plane (WHO / RHR / HRP / 10.22) teigiama, kad tarp švietimo ir seksualinės sveikatos egzistuoja ryšys. Tame pačiame plane pabrėžiama, kad pagrindiniai dalyviai, užtikrinantys lytinio švietimo proceso prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms, ir tie, kas aktyviai dalyvauja šiuose mokymuose (mokytojai, šeimos, socialiniai darbuotojai), taip pat turėtų bendradarbiauti dalyvaujant mokymo procese.
Kiekviena minėtoms problemoms spręsti skirta projekto veikla, DESEM projekto veiklos, intelektualiniai ir papildomi rezultatai galiausiai užtikrins lytinio švietimo modelio žmonėms, turintiems protinę negalią, sukūrimą, kas leistų panaikinti šalių-partnerių švietimo sistemų spragas bei koordinuoti pagrindinių dalyvių veiklą papildant vienas kitą. Plačiąja prasme DESEM projektas rems tarptautinių organizacijų tikslų įgyvendinimą, tokių kaip: EB, PSO, „Erasmus +“, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė, Švietimas 2030.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/