72x37px-Flag_of_Lithuania.svg

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai socialines paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikianti įstaiga.

1. DIENOS CENTRAS „GODA“
Dienos centre teikiama socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Dienos centras Goda teikia dienos socialinę globą darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas ir asmenims su sunkia negalia.. Dienos socialinė globa teikiama nuo 3 iki 8 valandų per dieną, iki 5 dienų per savaitę Įstaigos darbo valandomis ir darbo dienomis.

2. SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ PADALINYS
Į savarankiško gyvenimo namus priimami suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir asmenys, sulaukę pilnametystės po institucinės vaiko socialinės globos. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

3. STACIONARIOS SLAUGOS IR GLOBOS PADALINYS
Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa institucijoje teikiama suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ir senyvo amžiaus asmenims. Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam arba iš dalies nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Į globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir (ar) priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.

4. PASLAUGOS Į NAMUS
Dienos socialinė globa namuose teikiama suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, ir senyvo amžiaus asmenims. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Integrali pagalba asmens namuose teikiama 5 kartus per savaitę nuo 4 iki 8 val. per dieną, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/