edra_logo_ΕΝ_horizontal
2000px-Flag_of_Greece.svg

Organizacija „Socialinio bendradarbiavimo veikla pažeidžiamoms grupėms“ (santrumpa: KSDEO „EDRA“) yra ne pelno siekianti organizacija – socialinis kooperatyvas, kuris nuo 2001 metų veikia psichinės sveikatos ir protinio atsilikimo srityje, siekiantis gerinti psichinę sveikatą, ginti socialiai pažeidžiamų grupių teises bei didinti visuomenės informuotumą psichinės sveikatos klausimais.

Organizacija yra sertifikuota pagal ISO 9001:2008 standartą ir Vadovybės kompetenciją vadovauti ir įgyvendinti bendrai finansuojamus projektus. Ji yra Europos Sąjungos skaidrumo registro narė (524950719942-02), Privataus sektoriaus pilietinės visuomenės organizacijų, teikiančių socialinės globos paslaugas, nacionalinio registro narė, taip pat Nevyriausybinių savanorių organizacijų specialaus registro narė (09112ΣΥΤ12066041Ν0042) bei Kultūros ministerijos kultūros organizacijų registro narė.

Ji taip pat yra tokių tinklų, kaip N.E.F.E.L.E. Tinklas (Europos psichinės sveikatos meno festivalių tinklo) narė ir šiuo metu eina valdybos pirmininko pareigas, E.N.A.L.M.H. (Europos aktyvaus psichinės sveikatos gyvenimo tinklo) narė ir šiuo metu eina valdybos viceprezidento pareigas, EUFAMI (Europos žmonių su protinę negalią federacijos) narė, „ARGO“, Graikijos psichosocialinės reabilitacijos ir psichinės sveikatos organizacijų federacijos, Graikijos nevyriausybinių savanorių organizacijų federacijos narė ir kt.

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, organizacijoje dirba 189 darbuotojai, kurie specializuojasi savo veiklos srityje ir palaiko organizacijos vizijos kultūrą bei vertybes. Nuo pat veiklos pradžios K.S.D.E.O. „EDRA“ teikė paslaugas daugiau nei 1800 paramos gavėjų.

K.S.D.E.O. „EDRA“ veikia šiuose srityse:
1. Psichinė sveikata
2. Protinis atsilikimas
3. „Vaikas ir šeima“
4. Socialiai pažeidžiamos grupės

Organizacija įgyvendina Graikijos darbo ministerijos kuruojamą ir valstybės finansuojamą projektą „Būstas ir reintegracija“, pagal kurį benamiams asmenims suteikiamas būstas bei padedama susirasti darbą.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/