Lytinio švietimo moduliai, paruošti specialiojo ugdymo mokytojų, metodistų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs žmonės, apmokymui bus perkelti į nuotolinio mokymosi platformą.

Nuotolinio mokymosi platforma užtikrins individualų, savarankišką mokymąsi ir masinį švietimą. Tai sumažins dėstytojų ir švietimo procese nedalyvaujančių šeimų apmokymo išlaidas bei suteiks lygias galimybes reintegracijai ir edukacijai. Ženkliai padidinus efektyvumą ir edukaciniame procese naudojant inovatyvius IRT metodus ir priemones, nuotolinis mokymasis padės palaikyti su protinę negalią turinčiais žmonėmis dirbančių mokytojų/metodistų profesinį tobulėjimą. Tai leis šalių-partnerių pedagogams veiksmingai bendrauti.
Nuotolinio mokymosi platformos mobiliųjų programų optimizavimas bus svarbiausias norint užtikrinti projekto stabilumą. Tai leis švietimo prieinamumą iškelti iš oficialios mokymosi aplinkos neribojant laiko, vietos ir išteklių.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/