N5429030

Specialiojo ugdymo ir metodikos tarnybų generalinis direktoratas veikia dviejose pagrindinėse srityse: specialiojo ugdymo paslaugos ir metodinės paslaugos. Generalinio direktorato darbo tikslai: suteikti galimybę mokytis asmenims su specialiais ugdymo poreikiais; kelti specialiojo ugdymo paslaugų kokybę; ugdymo, profesinio mokymosi ir asmeninių konsultacijų teikimas studentams, tėvams ir mokytojams. Tai – pati autoritetingiausia institucija ir politikos kūrėja Turkijoje specialiojo ugdymo-profesinio mokymo ir metodinių paslaugų srityje.

Specialiojo ugdymo ir metodikos tarnybų generalinis direktoratas kuruoja 1469 specialiojo ugdymo įstaigas ir 15 402 mokytojus, kurie vykdo edukacinę veiklą įvairiose negalios grupėse. Šių centrų, kurie yra plačiai prieinami visoje šalyje, programų ir resursų standartus rengia Generalinis direktoratas, kuris taip pat kontroliuoja ir šioje srityje vykdomus projektus.

Generalinio direktorato organizacinėje schemoje yra 1 generalinis direktorius, 7 departamento vadovai ir 96 darbuotojai.

1. Švietimo politikos vyriausioji valdyba;
2. Programų ir mokymo medžiagų vyriausioji valdyba;
3. Specialiojo ugdymo ir integracijos vyriausioji valdyba;
4. Specialiųjų gebėjimų ugdymo vyriausioji valdyba;
5. Metodinių paslaugų vyriausioji valdyba;
6. Stebėsenos ir vertinimo vyriausioji valdyba;
7. Mokslinių tyrimų ir projektų vyriausioji valdyba.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/