Archivio della Memoria
adm-sco-nero
ITA

Archivio della Memoria (AdM), 2002 yılında kurulan ve yerel kültüre, geleneklere ve bilgiye ışık tutan ve değer veren, sosyal ve kültürel alanlarda tarihi, antropolojik ve sosyolojik araştırma faaliyetlerini yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.
AdM, özellikle marjinalleşme ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan yetişkinler, çocuklar ve gençler için eğitim projeleri düzenleyerek eğitim sisteminin ve sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmektedir.

ADM 2005’ten bu yana, Lazio Bölgesi, Belediyeler, Roma’daki devlet üniversiteleri, Lazio Bölgesi’nin çeşitli Doğal Parkları, Kültür Bakanlığı ve eğitim, kültür, turizm, yükselen, pazarlama planlaması gibi çeşitli okullardaki birçok okulla birlikte çalışmaktadır.

BİT, medya, geleneksel ve iletişim kanalları yoluyla, uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve çalışmalar yürütmek amacıyla Tor Vergata Roma Üniversitesi Web TV, Rejeneratif Cerrahi Web TV, İtalyan Bilim Parkları Web TV’yi kurmuştur. ADM, son 12 yıl içinde, psikolojik ve sözlü tarih öğelerini bir sosyo ve hikaye anlatma antropolojik boyutuna yansıtan antropolojik bir yaklaşımla farklı konularda yaklaşık 2.000 niteliksel görüşme gerçekleştirmiştir. www.archiviodellamemoria.it