DESEM projesi, Zihinsel engelli bireyler için ihmal-istismardan korunma ve mahremiyet eğitiminde anahtar aktörler için eğitim modeli geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Engelli bireyler sosyal, iş dünyası, eğitim yaşamında birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte, mahremiyet eğitimi, engellilerin sorunlarının içerisinde göz ardı edildiği sorunlar içerisnde bulunmaktdır. Çeşitli önyargılar ve sosyo-kültürel değerler gibi dış etkenlerden dolayı sağlıklı gelişim sürecinde olan bireylerin eğitim ortamının dışında gayri resmi olarak öğrendikleri mahremiyet kavramı, engelliler söz konusu olduğunda çok daha zor bir konu haline gelmektedir. Bununla birlikte, engelli insanların sosyal entegrasyon sürecinde olumlu davranabilmeleri, kendilerini olası cinsel istismar, ihmal ve sağlık risklerinden koruyabilmeleri için öğrenme yetkinliklerine uygun özel öğrenme / öğretme yöntem ve tekniklerini içeren mahremiyet ve istismardan korunma eğitimine ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, mahremiyet eğitimi ve ihmal isitsamrdan korunma eğitiminde etkin bir role sahip ana aktörelr olan eğiticiler ve ebeveynler/bakım veren kişilerin birbirlerine seçenek oluşturmak yerine, birbirlerini tamalyıcı ve eşgüdümlü olarak çalışmaları gerekmektedir.

Projeye ortak ülkelerin zihinsel engelli bireylere yönelik mahremiyet ve ihmal istismardan korunmasına yönelik çalışmaları karşılaştırıldığında İngiltere ve Litvanya’nı diğer ülkelere göre diğer ortak ülkelere (TR, ES, HU, GR, IT) sivil toplum örgütü çalışmalarının daha fazla olduğu bulgusuna rastlanmıştır. Ancak, tüm ortak ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde, çeşitli eğitim yaklaşımları uyguladıkları, ancak eğitim sistemlerinde zihinsel engelli bireylere yönelik herhangi bir düzenleme veya resmi eğitim programı modeli/ yaklaşımı veya modüler eğitim programları bulunmadığı tespit edilmiştir.
Dünya Nüfus Örgütünün-UNFPA 2014 raporuna göre “Gelişimsel ve zihinsel engelli bireylerin yaklaşık % 68’inin” 18 yaşından önce cinsel taciz, ihmal ve istismara maruz kalma riski altında olduğu, diğer bir deyişle, engelli çocukların cinsel tacize uğrama olasılıkları engelli olmayan akranlarına göre 3-4 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir.

DESEM projesinin fikri çıktıları ve hedef grubu sosyal içerme ve eğitim 2030 Eşitlik raporunda belirtilen

“Her öğrenci aynı seviyede eşit derecede önemlidir”

mesajıyla doğrudan ilgilidir.

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Ergen Sağlığının Geliştirilmesi Eylem Planı Çerçevesinde (WHO / RHR / HRP / 10.22) eğitim ve ergen sağlığı arasında bir korelasyon olduğu, eğitime erişim sağlama sürecindeki ana aktörler olan öğretmenler, aileler ve bakım veren kişilerin bu süreç içerisinde işbirliği içerisinde olmaları gerektiği belirtilmektedir.
Projenin belirtilen sorunlara yönelik her faaliyeti ve fikri çıktıları eğitim sistemleri içerisindeki zihinsel engelli bireylerie yönelik mahremiyet, ihmal-isitsmar eğitim modeli boşluğunun kapatılmasını sağlayacaktır. Bu model, öğretmenler, veliler ve bakım veren kişilerin birbirilerine seçenek oluşturmak yerine eş güdümlü olarak işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlayacaktır DESEM projesinin genel çerçevesi Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü, Erasmus +, Yetişkin Öğrenme için Avrupa Gündemi ve Eğitim 2030 hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

blank

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/