N5429030

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini “özel eğitim hizmetleri” ve “rehberlik hizmetleri” olmak üzere iki ana alanda yürütmektedir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim erişimi sağlamak; özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak; Genel Müdürlüğün çalışmalarının temeli öğrencilere, velilere ve öğretmenlere eğitim, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmaktır. Kurum, engelli bireyler için özel eğitim-mesleki eğitim ve rehberlik hizmetleri açısından Türkiye’deki en yetkili kurum ve politika yapıcıdır.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında, farklı engel grupları için eğitim faaliyetlerini sürdüren 1469 Özel Eğitim Kurumu ve 15.402 öğretmen bulunmaktadır. Bu merkezlerin ülke genelinde yaygın olarak bulunan tüm programları ve malzeme standartları Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmakta ve bu kapsamda projeler yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğün organizasyon şemasında 1 Genel Müdür, 7 Daire Başkanı ve 96 personel bulunmaktadır.

1. Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı,
2. Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı,
3. Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı,
4. Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı,
5. Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı,
6. İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı,
7. Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı.

blank

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/