E-Öğrenme platformu, Özel eğitim öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri ve zihinsel engelli bireylerin ailelerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.

E-öğrenme platformu, eğiticilerin eğitimi ve eğitim sisteminde yer almayan ailelerin eğitimi için zamanmekan sınırı tanımadan eğitime erişimi sağlayacak bireysel, bağımsız öğrenme ve kitle eğitimi imkânı sağlayacaktır.
Zihinsel engelli bireylerle çalışan eğitimci, rehberlik uzmanlarının eğitiminde çarpan etki yaratarak eğitimde BİT tabanlı yenilikçi yöntem ve araçların kullanım becerisi artıracak ve profesyonel gelişimlerini destekleyecektir.
E-öğrenme platformunun mobil uygulamalara entegre edilmesi eğitimlerin sürdürülebilirliğinde öncü bir rol oynayarak zaman, alan, kaynak sınırlaması olmaksızın eğitimin resmi öğrenme ortamı üzerinden erişilebilirliğini sağlayacaktır.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/