PRIVATŪS / VIZUALŪS MOKYMAI ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO NEGALIĄ