1. Mokymų programos struktūra skirta tėvams ir globėjams