Zihinsel engelli bireyler için İhmal-istismardan korunma ve mahremiyet eğitimi kursu

or log in to view this course.

Kayıt olun ve kursa başlamak için “Kursa katıl” butonuna tıklayın

Μαθήματα

2. Bakım veren kişilere yönelik etkinlik kitabı

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN MAHREMİYET EĞİTİMİ VE İHMAL İSTİSMARDAN KORUNMANIN ÖĞRETİMİ Cinsellik; psikolojik, biyolojik, sosyal, fizyolojik, kültürel, ahlaki ve dini boyutları olan karmaşık bir olgudur. Bireyin diğer gelişim alanlarıyla doğrudan…