or log in to view this course.

Kayıt olun ve kursa başlamak için “Kursa katıl” butonuna tıklayın

Dersler

2. Eğiticilere yönelik etkinlik kitabı

İçindekiler – Cinsel gelişimin aşamalari ve diğer gelişim alanlariyla ilişkisi– Cinsel gelişimin desteklenmesi ve bakım veren kişilerin bu süreçteki rol ve sorumlulukları– Mahremiyet edinimini destekleyici çalışmalar– Özbakım becerilerinde bağimsızlığın desteklenmesi,–…

3. Eğiticilere Yönelik Kılavuz Rehber Kitabı

İnsan, birbiriyle etkileşen ve birbirleriyle paralel gelişen bazı gelişim boyutlarıylambir bütündür. Unutulmamalıdır ki Maslow’a göre insan, tüm gelişim alanlarında paralel gelişim gösterdiğinde kendini gerçekleştirebilmektedir. Bu gelişim alanları bedensel, zihinsel, duygusal,…

blank

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2020 DESEM Project – All right reserved – https://www.desemproject.eu/