Zihinsel engelli bireyler için İhmal-istismardan korunma ve mahremiyet eğitimi kursu. Eğiticiler için kurs

or log in to view this course.

Kayıt olun ve kursa başlamak için “Kursa katıl” butonuna tıklayın

Μαθήματα

2. Eğiticilere yönelik etkinlik kitabı

İçindekiler – Cinsel gelişimin aşamalari ve diğer gelişim alanlariyla ilişkisi– Cinsel gelişimin desteklenmesi ve bakım veren kişilerin bu süreçteki rol ve sorumlulukları– Mahremiyet edinimini destekleyici çalışmalar– Özbakım becerilerinde bağimsızlığın desteklenmesi,–…

3. Eğiticilere Yönelik Kılavuz Rehber Kitabı

İnsan, birbiriyle etkileşen ve birbirleriyle paralel gelişen bazı gelişim boyutlarıylambir bütündür. Unutulmamalıdır ki Maslow’a göre insan, tüm gelişim alanlarında paralel gelişim gösterdiğinde kendini gerçekleştirebilmektedir. Bu gelişim alanları bedensel, zihinsel, duygusal,…