1. Eğiticilere yönelik zihinsel engelli bireyler için ihmal-istismardan korunma ve mahremiyet eğitimi kurs programı